Hyppää sisältöön

Imeytysturve

  • Sian ja naudan lietelannan sekä häkkikanalan märän lannan käsittelyyn.
  • Lietesäiliöiden kattamiseen ja öljyvahinkotorjuntaan maalla.
  • Teollisuuden märkälietteiden saostukseen.

Vapon imeytysturve on erinomainen vaihtoehto moneen käyttöön maatalouteen, teollisuuteen ja kunnille. Imeytysturve imee tehokkaasti maataloudessa syntyvät lietteet ja nesteet. Samalla lietteen käsittelyssä syntyvät hajuhaitat vähenevät. Maatalouskäytön ohella imeytysturve sopii myös yhdyskuntalietteiden jalostamiseen sekä teollisuuden sivutuotteiden jatkokäsittelyyn. Meillä on vankka kokemus turpeen käytöstä teollisuuden lietteiden jatkokäsittelyssä. Tarjoamme monipuoliset ja yksilölliset vaihtoehdot. Toimitamme tuotteen irtona. Voit myös noutaa tuotteen itse.

Imeytysturve imee tehokkaasti maataloudessa syntyvät lietteet ja nesteet. Turpeen avulla lietelanta muuttuu kiinteäksi ja helposti käsiteltäväksi. Samalla hajut vähenevät ja lannan ravinteet tallentuvat kasvin käyttöön. Näin saatu turvelanta on tehokasta maanparannusainetta ja lannoitetta, ja sen avulla saavutetaan tasaisempi tuleentuminen ja parempia satoja. Lietesäiliön katteena turve estää haihtumista ja poistaa hajut.

Maatalouskäytössä Vapon imeytysturpeilla on monia etuja. Sillä saostettu lietelanta säilyttää lannan sisältämät ravinteet levitykseen saakka. Myös lietteen käsittelyssä syntyvät hajuhaitat vähenevät.


Lietelannan imeytys käy karjasuojassa lannanpoistolaitteessa, Lietu-sekoittimella tai suoraan varastosäiliössä. Sekoitussuhde on noin 1,5 kuutiota turvetta lietekuutiota kohden. Näin valmistetun turvelannan voi käsitellä kiinteän lannan tavoin. Imeytys tasaa kevään kiirehuippuja eikä lietesäiliön laajennusta ehkä tarvita. Puhdas ja hajuton turvelanta on hyvä levittää ennen muokkausta, mutta myös katelevitys kylvöjen päälle on antanut hyviä tuloksia. Imeytysturpeemme sopii myös mm. kompostiin, sekä juurikas- ja peruna-aumojen suojaamiseen.